Fiyat Teklif Listeniz

Kalite Yönetim Sistemi


RANTECH tedarikçilerinden talep ettiği ürün veya hizmetin üretilmesi prosesine ait teknik ve ticari adımları genel olarak düzenleyen sözleşme ile her iki tarafı koruma altına alır. Satın alma dokümanları tedarik edilecek ürünü yeterince tanımlayacak bilgileri ve ürünlere ait orijinal numaraları içermektir. RANTECH tedarikçilerinde kalite yönetim sistemine uygunluğu öncelikle aramaktadır.


Doğru Ürün Tedariği


•Tedarik edilen ürünlerin ürüne ait teknik resimlere, teknik şartnamelere ve RANTECH’ in kabul edeceği uluslararası standartlara uygun olarak imal edilmesi beklenir.
•Teslim edilen ürünlerin, RANTECH girdi muayene ve deneyleri yapılmakla birlikte tüm tedarikçilerin kendi Kalite Güvence Sistemini uygulaması zorunludur. Tedarikçiler kendi kalite kontrol onayı olmadan RANTECH ’ e malzeme gönderemez.
•Garanti şartları ürün bazında piyasaların kabul edeceği normlara uygun olarak belirlenip, tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
•Satın alınan ürünün doğrulanması kapsamında ürünün tanımlanmış gerekliliklere uygunluğu kontrol edilir. RANTECH, ürünün doğrulanması için gerekli olan kalite kontrol süreçlerini ziyaret ve denetimler ile yaparak, kayıt altına alır.
•Müşteri özel İsteklerinin yorumlanması ve gizlilik sözleşmesi kapsamında tedarikçilere aktarılır ve gerekli aksiyonların alınması beklenir.

Tedarikçi İzleme


Tedarikçilerimiz ile çalışmaya başladıktan sonra bir takım izleme faaliyetleri yapılır. Tedarikçilerin performans değerlendirmeleri aşağıda belirtilen kriterler ile sağlanır:
• Sevk edilen parça Kalite Performansı ( PPM )
• Sevkiyat Performansı ( DPM )
• Özel istekler ve taleplerin uygulama performansı
• ISO 14001' e uygun olarak Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları

Müşterilerimize standartlara uygun, doğru, iyi bir ambalaja sahip ve en iyi fiyat ile ürün sunulması aşağıda belirtilen kriterler ile sağlanır:
• İş talimatlarının oluşturulması ve güncellenmesi
• Paketleme, depo, sevk etme yöntemleri
• Verimliliği artırmak adına mevcut durumu ölçme ve değerlendirme

İş Geliştirme Faaliyetleri


Regülasyonlar kapsamında tedarik edilen ürünlerin takıldığı araçların kullanılacağı ülkelere göre talep edilen sertifikalar yakından takip edilir. Tedarikçilerimize ilgili konularda bilgilendirme sağlanır.
Kalite şikayetleri veri tabanı ile gelen şikayetler raporlanır. Ürün grupları bazında alınacak aksiyonlar belirlenerek tedarikçiler ile paylaşılır.

Etik Kurallar

RANTECH; tedarikçilerin yasal mevzuatlara uymasını, insan haklarına saygılı olmasını, çocuk işçi çalıştırmamasını, rüşvet ve yolsuzluk ile iş yapmamasını ön koşul olarak tanımlamıştır.