Fiyat Teklif Listeniz

Kalite Politikası


Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın isteklerini tam olarak tespit etmek ve karşılamak amacı ile ürünlerimizi aşağıdaki yaklaşımlar çerçevesinde iş ortaklarımıza sunuyoruz:

- Sürekli gelişmede bulunarak daha iyi ürün ve daha iyi hizmet vermek,
- Fiyatlarda rekabet edebilir olmak,
- Zamanında teslimat yapmak,
- Güvenlik ve kaliteden ödün vermemek,
- Firmamızın, çalışanlarımızın ve çevremizin geleceğini güvence altına almak

Bu yaklaşımla şirketimiz ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 kalite belgelerine sahiptir.

ISO 9001:2015


RANTECH, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama, tasarım, üretim, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır. 

RANTECH, müşterilerinin kalite beklentilerini tam anlamıyla karşılamak, ürünle ilgili yasal gerekliliklere uygunluk sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu konularda sürekli performans geliştirme çalışmaları yapmaktadır. RANTECH, ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösteren ISO 9001:2015 belgesine sahiptir.

ISO 14001:2015


Dünya’da artan çevre endişeleri ile birlikte ISO 14001:2015, kuruluşlar için çevre koruma adına en yüksek sorumluluk olarak tanınmaya başlamıştır. ISO 14001:2015standartları çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş verimliliğinin arttırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini sağladığı gibi şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir. 

RANTECH, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çalışma faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturduğu zararlı etkileri minimize ederek, üretim yapmaktadır. Bu prensibin karşılığı olarak RANTECH, ISO 14001:2015 belgesini almaya hak kazanmıştır.

ISO 45001:2018


 RANTECH, sahip olduğu sorumluluk anlayışıyla;

- Çalışanlarını işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamakta,
- Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmakta,
- İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirmekte,
- Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumlar için önlemler almakta,
- Sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çalışmalar yapmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak RANTECH, ISO 45001:2018 belgesine sahiptir.